Select Page

فرزهای GZ اتریش

فرز دندانپزشکی GZ ساخت شرکت GZ Instrumente Gmbh می‌باشد. این محصول بر اساس استانداردهای اروپایی در شهر دوربان اتریش تولید می‌گردد برندی شاخص در میان تولیدکنندگان فرز در اروپا به شمار می‌رود و به لحاظ کیفیت در شمار بهترین فرزها قرار می‌گیرد.