فرزهای GZ اتریش

فرز دندانپزشکی GZ ساخت شرکت GZ Instrumente Gmbh می‌باشد. این محصول بر اساس استانداردهای اروپایی در شهر دوربان اتریش تولید می‌گردد برندی شاخص در میان تولیدکنندگان فرز در اروپا به شمار می‌رود و به لحاظ کیفیت در شمار بهترین فرزها قرار می‌گیرد.